صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 49,299,889,661
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 15,047
حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,953 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,326,304
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1388/11/28‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,276,393
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/05/28‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,276,393
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود