صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 61,224,880,962
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 16,450
حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
تعداد واحدهای باقی مانده: 33,550 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,781,804
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1388/11/28‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,721,877
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/02/02‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,721,877
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود