صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 40,481,836,587
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 12,726
حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,274 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,222,402
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1388/11/28‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,181,034
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/25‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,181,034
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود