صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 29,506,133,088
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 10,631
حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,369 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,813,431
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1388/11/28‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,775,480
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/11/06‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,775,480
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود