صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
هزینه‌های صندوق

 

فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل­ پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزينة نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است.

آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

 

عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 6در هزار(0/006) درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 20میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد(0/02) از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 3در هزار(0/003) درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 و 10 درصد(0/10) از مابه‌التفاوت روزانه‌ی سود علی‌الحساب دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛

کارمزد متولي

سالانه 0/2 درصد از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق تا سقف 200میلیون ریال

حق‌الزحمة حسابرس

سالانه مبلغ ثابت 60 میلیون ریال

حق‌الزحمه وکارمزدتصفیه صندوق

معادل 0/3 درصد ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.

حق پذیرش وعضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 300 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

 

 

کارمزد صدور

الف) بخش ثابت:

مبلغ 20000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)

مدير ثبت

 

 

 

ب ) بخش متغير:

... در هزار مبلغ سرمايه‌گذاري تا سقف ...  ريال براي هر بار سرمايه‌گذاري

 

مدير ثبت

کارمزد ابطال

الف) بخش ثابت :

مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

 

مدير ثبت

ب) بخش متغير:

علاوه بر مبلغ بند(الف) مبالغ زیر:

ب-1) 5% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال هفت روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-2) 4% از قیمت ابطال در صورتی‌که تاریخ ابطال بیش از هفت روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-3) 3% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر يا كمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-4) 2% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر يا كمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

ب-5) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر يا كمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد.

تذكر: ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري به ترتيب تاريخ از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد ( روش اولين صادره از اولين وارده)

 

 

صندوق

 

صندوق

 

صندوق

 

صندوق

 

صندوق