صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1398/10/04
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه¬گذاری صندوق و همچنین نماینده یا نمایندگان محترم اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع صندوق که در روزچهارشنبه مور خ 04/10/1398 رأس ساعت 14 در دفتر شرکت به نشانی:یزد-بلوارجمهوری-نبش کوچه شرق –ساختمان بورس –طبقه 6 – واحد 61برگزار می گردد حضور بهم رسانند. دستورجلسه 1- لحاظ هزینه کارمزد درجه¬بندی ارزیابی عملکرد صندوق¬ سرمایه¬گذاری 2- تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها 3- اصلاح موضوع فعالیت و تر
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست