صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 1399/01/05
منبع -
مقدمه از کلیه دارندگان واحدهاي ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهاي ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 00:14 مورخ 05/01/1399 در محل یزد-بلوارجمهوري-نبش کوچه شرق –ساختمان بورس –طبقه 6 – واحد 62 برگزار می گردد حضور به هم رسانید
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست