صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1398/05/12
منبع -
مقدمه اسامی حاضران در مجمع صندوق مورخ 1398/05/12
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست