صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۶۹۱ ۱۳۸۸/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۹۹ ۹۸.۱۲ % ۱۳۲ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۳۶۹۲ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۹۹ ۹۸.۱۴ % ۱۳۱ ۱.۸۶ % ۰ ۰ %