صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۰.۰۷) ۰.۸۶ (۲۲.۳۴) ۲,۱۷۲.۴۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۸۳ ۲.۳۳ ۲,۶۸۳,۷۶۳.۷۴ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱.۶ ۰.۶۳ ۳۲,۱۹۴.۹۹ ۹۰۲.۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۱ ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱.۵۱ ۲.۶۷ ۲۴,۰۰۶.۷۶ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۸ ۰
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۲.۰۶) (۱.۶۴) (۹۹.۹۵) (۹۹.۷۶)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۸۷ ۰.۳۹ ۲,۲۸۰.۰۹ ۳۱۷.۳۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۹۴ ۱.۵۶ ۲,۹۹۶.۱۴ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۵۳ ۱.۲۹ ۵۸۷.۹۷ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ (۱.۴) ۰.۳ (۹۹.۴۲) ۱۹۸.۶۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۲۵ ۲.۴۹ ۳۳۹,۵۱۲.۹۶ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱.۷۱ ۰.۴۸ ۴۸,۸۲۹.۳۹ ۴۶۷.۵۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۴۲) (۰.۲۲) (۷۸.۷۳) (۵۵.۸)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰