صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۲) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۲.۲۲ ۲.۴۸ ۳۰۳,۳۱۶.۱۱ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲.۷۳ (۰.۸۳) ۱,۸۶۴,۰۱۱.۱۹ (۹۵.۱۵)
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳.۲۳ ۲.۰۸ ۱۰,۷۶۹,۷۹۵.۳۸ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۲.۳۸) (۰.۷۲) (۹۹.۹۸) (۹۲.۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۲.۳۳ ۲.۳۶ ۴۴۷,۷۰۲.۴۴ ۵۰۰,۵۱۹.۵۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۲.۷) (۱.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۷۸)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۲.۹۸) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۱ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱.۰۱ ۰.۰۷ ۳,۸۱۰.۷۴ ۲۹.۱۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۶۵) (۲.۷۲) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۲.۳۳) (۲.۷) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰