صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱.۱۴ ۰.۷۵ ۶,۱۰۳.۳۵ ۱,۴۱۱.۸۱
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۳۱ (۰.۱۶) ۲۰۹.۱۸ (۴۳.۹۲)
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰.۹ ۰.۰۱ ۲,۵۶۰.۳۳ ۲.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۹۴ ۱.۶۷ ۱۱۱,۷۸۵.۶۸ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۲۸ ۰.۴۸ ۱۷۹.۳۹ ۴۶۸.۳۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۱) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ (۰.۲۸) ۰.۲۲ (۶۴.۳۴) ۱۲۵.۶۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۰.۴۷ ۰.۰۶ ۴۵۵.۰۷ ۲۲.۷۱
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۰.۶۴ (۰.۱۴) ۹۱۲.۶۵ (۳۹.۲۶)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۶۸) (۰.۴۶) (۹۱.۷۶) (۸۱.۵۶)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ (۰.۱۵) ۰.۴۶ (۴۳.۱۷) ۴۲۸.۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱.۲ ۰.۴۲ ۷,۶۴۱.۱۶ ۳۶۶.۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۸۹ ۰ ۲,۴۱۳.۰۶ ۱.۱۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰