صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (۰.۳۳) (۰.۰۱) (۷۰.۰۷) (۵.۰۱)
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۰.۵۲ ۱.۰۸ ۵۵۸.۷۹ ۵,۰۳۱.۱۴
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱.۷۱ ۰.۹۷ ۴۸,۶۲۴.۶۴ ۳,۲۸۵.۹۵
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱.۲۲ ۱.۵۱ ۸,۲۲۰.۶۸ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۵۵ ۱.۵۸ ۲۷,۷۸۵.۳۴ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۷۵ ۰.۵۳ ۱,۴۲۳.۹۲ ۵۹۹.۰۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۳۹ ۰.۱۹ ۳۲۱.۳۸ ۱۰۲.۴۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۳۶ ۰.۴۸ ۲۶۴.۸۲ ۴۷۰.۷۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۶۳ ۱.۳ ۳۶,۲۷۸.۱۱ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۸۲ ۱.۰۸ ۷۱,۵۹۳.۱ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ (۰.۳۲) ۰.۵۱ (۶۸.۹۶) ۵۴۵.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۵ ۰.۳۸ ۵۱۲.۲۹ ۲۹۶.۵۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۸ ۰.۸۸ ۶۶,۵۲۱.۴۱ ۲,۳۸۴.۲۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۰۸) ۰.۰۵ (۲۵.۵۶) ۱۹.۸۳