صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۲.۴۳ ۲.۰۳ ۶۴۴,۳۹۶.۶۸ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۵۷) ۰.۲۶ (۸۷.۵۳) ۱۵۷.۴۹
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۳.۴۶) (۲.۶۶) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۷ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۱.۱) ۰.۲۱ (۹۸.۲۶) ۱۱۸.۲۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۳) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۳.۴۲) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۸۲) ۱.۲۸ (۹۵.۰۵) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۵۷ ۲.۸۸ ۱,۰۳۵,۲۵۷.۷۱ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۹) (۰.۴۵) (۹۶.۳۶) (۸۰.۸۵)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۷۶) (۲.۰۱) (۹۹.۸۴) (۹۹.۹۴)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱.۱۴ ۰.۲۲ ۶,۰۹۴.۴۵ ۱۲۲.۲۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۸۲) (۲.۱۷) (۹۹.۸۸) (۹۹.۹۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۶۳ ۰.۳۶ ۹۰۳.۹۸ ۲۷۷.۳۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰