صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ (۱.۶۷) (۲.۵۹) (۹۹.۷۸) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ (۱.۶۹) (۲.۷۳) (۹۹.۸) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ (۲.۳۴) (۲.۷۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰ ۰ (۰.۹۹) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (۰.۳۶) (۰.۴۹) (۷۳.۲۵) (۸۳.۳۴)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۲.۲۵) (۲.۹۴) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۲.۸۳) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۲.۲۱) (۳.۰۲) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۵) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۴۵) (۱.۱۵) (۸۰.۶۷) (۹۸.۵۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۴۹ ۰.۰۱ ۴۸۶.۳۱ ۲.۹۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۱.۱۴) (۱.۱) (۹۸.۴۵) (۹۸.۲۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۲.۹۲ ۳.۵۹ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۶۷) ۰.۰۷ (۹۱.۵۲) ۳۱.۰۷
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰