صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۷۳) (۲.۷۳) (۹۳.۰۷) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۹ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۱۴) (۱.۵۳) (۴۰.۵) (۹۹.۶۴)
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱.۵۹ ۰.۷ ۳۱,۲۵۶.۷۸ ۱,۱۶۵.۴۲
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۳.۳۲ ۲.۷۶ ۱.۵۲E+۰۷ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲.۴۲) (۱.۹۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۳.۹۲) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۰.۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۱.۰۶) (۰.۳۷) (۹۷.۹۶) (۷۴.۱۸)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۸۳) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۶۸ ۰.۴۳ ۱,۰۷۰.۰۷ ۳۸۲.۸۵
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۵۸ ۲.۲۶ ۱.۱E+۰۶ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴.۱۱ ۴.۳۲ ۲.۴۶E+۰۸ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۴ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۴۲ (۰.۲۷) ۳۵۷.۸ (۶۲.۷۳)