صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۳۶ ۰.۴۸ ۲۶۴.۸۲ ۴۷۰.۷۶
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱.۶۳ ۱.۳ ۳۶,۲۷۸.۱۱ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱.۸۲ ۱.۰۸ ۷۱,۵۹۳.۱ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ (۰.۳۲) ۰.۵۱ (۶۸.۹۶) ۵۴۵.۷۷
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۵ ۰.۳۸ ۵۱۲.۲۹ ۲۹۶.۵۴
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۸ ۰.۸۸ ۶۶,۵۲۱.۴۱ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ (۰.۰۸) ۰.۰۵ (۲۵.۵۶) ۱۹.۸۳
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۸۶.۱۳ ۱۱۱.۲۲
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۵۱ ۰.۱ ۵۳۷.۱۷ ۴۴.۶۸
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱.۵۵ ۰.۶۵ ۲۷,۱۳۲.۷۸ ۹۵۷.۵
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۴۳ ۰.۱۳ ۳۷۱.۶۲ ۵۹.۲۲
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۲.۴) (۱.۴۸) (۹۹.۹۹) (۹۹.۵۷)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۵۵ (۰.۰۷) ۶۳۴.۶۸ (۲۱.۹۴)
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ (۰.۳) ۰.۱۴ (۶۷.۱۷) ۶۸.۴۹