صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۵۸ ۲.۲۶ ۱.۱E+۰۶ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۴.۱۱ ۴.۳۲ ۲.۴۶E+۰۸ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۴ ۰
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۰.۴۲ (۰.۲۷) ۳۵۷.۸ (۶۲.۷۳)
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۱.۷۱) ۰.۱۵ (۹۹.۸۲) ۷۲.۶۴
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۳۹ ۲.۴ ۱۵,۱۸۰.۴۶ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۴.۴۸ ۴.۲۳ ۸.۹۱E+۰۸ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۳.۵۹ ۴.۴۸ ۳.۸۴E+۰۷ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۸۱ ۰
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۳۱ ۳.۸ ۱.۴۶E+۰۷ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱.۸۳ ۳.۱ ۷۴,۳۷۵.۲۸ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۳۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱.۷۴ ۲.۸۴ ۵۳,۹۳۱.۱۱ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۳۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱.۶۸ ۳.۷ ۴۳,۹۵۹.۱۵ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۳۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۴.۵ ۳.۷ ۹.۴E+۰۸ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۳۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۳۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۴ ۰
۳۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۷.۳۵ ۲.۱۸ ۱.۷۶E+۱۳ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۴۷ ۲.۴۲ ۷۳۵,۵۲۷.۵۵ ۶۱۲,۵۱۰.۷