صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱.۰۱ ۰.۰۷ ۳,۸۱۰.۷۴ ۲۹.۱۵
۸۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۶۵) (۲.۷۲) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۸۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۲.۳۳) (۲.۷) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۸۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۸۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۱.۷۳) (۱.۰۸) (۹۹.۸۳) (۹۸.۰۸)
۸۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۸۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۳) ۰
۸۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۲.۵۸ ۲.۰۱ ۱.۰۷E+۰۶ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۸۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۳.۳۱ ۲.۸۲ ۱.۴۷E+۰۷ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۹۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۲.۵۴ ۲.۶۷ ۹۶۲,۷۳۱.۴ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۹۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۲.۵۷ ۱.۹۳ ۱.۰۷E+۰۶ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۹۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۱۲) (۳.۴۵) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۹۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۰.۵ ۱.۰۳ ۵۲۷.۷۷ ۴,۱۰۳.۵۳
۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۴۶ ۲.۹۳ ۷۲۲,۸۳۱.۵۶ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱.۳۵ ۰.۹۷ ۱۳,۲۲۷.۵۶ ۳,۲۷۰.۴۱
۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۸۳ ۳.۵۴ ۹.۱E+۰۷ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ (۰.۷۴) ۰.۶۵ (۹۳.۳۶) ۹۶۵.۸۷
۱۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۸) ۰