صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۸۷ ۱.۷ ۸۷,۸۰۱.۶ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۸۱) (۱.۴) (۹۹.۸۷) (۹۹.۴۲)
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۸۳) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۸.۹۶ ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۲.۸۳) (۰.۴۱) (۱۰۰) (۷۷.۹۶)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۶۶) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۱.۷۵ ۱.۸۸ ۵۶,۹۳۵.۵۸ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۳۴ ۰.۳۹ ۲۴۴.۲۴ ۳۱۴.۱۱
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۸۶ ۱.۵۷ ۸۴,۵۸۰.۷۵ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۴۳ ۰.۵۷ ۳۷۷.۵۱ ۶۹۷.۸۷
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۹۹ ۱.۸۱ ۱۳۱,۸۸۱.۷ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۳) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲ ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۱۲) (۰.۳۲) (۳۶.۶۴) (۶۹.۳۳)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۹ ۰.۸۱ ۲,۵۲۷.۷۵ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۴۹ ۰.۷۴ ۴۹۴.۳۵ ۱,۳۸۱.۶۹