صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۰.۴۷۱)% (۰.۳۹۶)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۱.۵۱۳)% (۲.۳۳۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۳.۲۳۲)% (۴.۵۵۲)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۱۷.۱۰۵)% (۱۳.۱۶۹)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ %۰.۱۴۴ %۱۵.۳۴۴
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ (۲۴.۱۵۱)% (۹.۲۵۹)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ %۴۷۸۴.۰۹۴ %۱۱۲۳۶.۳۶۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳۵۸۸۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%