صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۷۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸,۲۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۷,۹۵۶,۳۵۷,۴۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸,۷۳۵,۰۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸,۶۲۲,۶۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸,۶۲۲,۶۴۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۸,۷۳۵,۰۲۶ ۸,۶۲۲,۶۴۲ ۰ ۰ ۸۷,۱۴۷ ۰ ۶۵,۳۴۹ ۲۱,۷۹۸ ۱۸۷,۹۵۶,۳۵۷,۴۹۵
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۸,۶۲۷,۱۹۳ ۸,۵۱۸,۸۲۴ ۰ ۱۰,۸۹۹ ۸۷,۱۴۷ ۰ ۶۵,۳۴۹ ۲۱,۷۹۸ ۱۸۵,۶۹۳,۳۳۲,۴۶۲
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۶,۹۸۶,۶۸۲ ۱۶,۷۷۶,۸۳۳ ۰ ۰ ۷۶,۲۴۸ ۰ ۶۵,۳۴۹ ۱۰,۸۹۹ ۱۸۲,۸۵۰,۶۹۹,۵۲۷
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۶,۹۸۷,۴۴۳ ۱۶,۷۷۷,۵۹۳ ۰ ۰ ۷۶,۲۴۸ ۰ ۶۵,۳۴۹ ۱۰,۸۹۹ ۱۸۲,۸۵۸,۹۸۷,۲۹۴
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۶,۹۸۸,۲۰۳ ۱۶,۷۷۸,۳۵۴ ۰ ۳۵ ۷۶,۲۴۸ ۰ ۶۵,۳۴۹ ۱۰,۸۹۹ ۱۸۲,۸۶۷,۲۷۸,۵۲۵
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۶,۸۶۲,۳۸۵ ۱۶,۶۵۳,۶۰۹ ۰ ۱۲۵ ۷۶,۲۱۳ ۷ ۶۵,۳۴۹ ۱۰,۸۶۴ ۱۸۰,۹۲۴,۸۰۶,۰۰۳
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۶,۷۹۶,۷۹۵ ۱۶,۵۸۸,۱۱۱ ۰ ۵ ۷۶,۰۸۸ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۷۴۶ ۱۷۸,۲۵۵,۸۴۲,۰۴۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۶,۷۳۸,۲۶۷ ۱۶,۵۲۹,۳۹۶ ۰ ۶۹ ۷۶,۰۸۳ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۷۴۱ ۱۷۷,۵۴۲,۲۳۸,۳۹۳
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۶,۴۷۴,۴۳۲ ۱۶,۲۶۴,۵۱۰ ۰ ۰ ۷۶,۰۱۴ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۷۲ ۱۷۳,۵۷۴,۸۴۶,۲۱۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۶,۱۷۵,۰۸۵ ۱۵,۹۷۴,۱۵۰ ۰ ۰ ۷۶,۰۱۴ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۷۲ ۱۷۰,۴۷۶,۱۳۱,۸۹۱
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۶,۱۷۵,۸۰۱ ۱۵,۹۷۴,۸۶۶ ۰ ۰ ۷۶,۰۱۴ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۷۲ ۱۷۰,۴۸۳,۷۷۲,۰۰۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶,۱۷۶,۵۱۷ ۱۵,۹۷۵,۵۸۲ ۰ ۰ ۷۶,۰۱۴ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۷۲ ۱۷۰,۴۹۱,۴۱۵,۴۹۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۶,۲۲۴,۹۱۵ ۱۶,۰۲۶,۸۷۲ ۰ ۰ ۷۶,۰۱۴ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۷۲ ۱۷۱,۰۳۸,۷۷۷,۵۷۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۶,۱۴۷,۱۱۷ ۱۵,۹۴۷,۵۰۴ ۰ ۱۳ ۷۶,۰۱۴ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۷۲ ۱۷۰,۱۹۱,۷۶۷,۶۸۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۵,۸۶۳,۱۴۸ ۱۵,۶۶۵,۹۵۲ ۰ ۰ ۷۶,۰۰۱ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۵۹ ۱۶۶,۹۸۳,۳۸۶,۵۱۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۵,۸۷۳,۸۸۴ ۱۵,۶۷۸,۶۲۴ ۰ ۰ ۷۶,۰۰۱ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۵۹ ۱۶۷,۱۱۸,۴۵۶,۱۹۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۵,۸۴۱,۰۳۲ ۱۵,۶۵۱,۹۶۰ ۰ ۰ ۷۶,۰۰۱ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۵۹ ۱۶۶,۸۳۴,۲۴۰,۰۳۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۵,۸۴۱,۷۰۴ ۱۵,۶۵۲,۶۳۱ ۰ ۶ ۷۶,۰۰۱ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۵۹ ۱۶۶,۸۴۱,۳۹۷,۰۵۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱۵,۸۴۲,۳۷۵ ۱۵,۶۵۳,۱۹۷ ۰ ۰ ۷۵,۹۹۵ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۵۳ ۱۶۶,۷۵۳,۵۰۲,۸۶۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۵,۷۷۲,۰۷۴ ۱۵,۵۷۳,۹۸۰ ۰ ۰ ۷۵,۹۹۵ ۰ ۶۵,۳۴۲ ۱۰,۶۵۳ ۱۶۵,۹۰۹,۶۱۲,۴۳۷