صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۶۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۳۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۰۰,۰۶۴,۲۳۰,۳۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۶,۷۶۷,۰۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۶,۴۴۰,۸۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۶,۴۴۰,۸۷۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۴۶,۷۶۷,۰۵۶ ۴۶,۴۴۰,۸۷۱ ۰ ۳۷۲ ۱۳۶,۰۲۲ ۱۹۹ ۸۴,۳۴۲ ۵۱,۶۸۰ ۲,۴۰۰,۰۶۴,۲۳۰,۳۹۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۴۸,۵۷۷,۹۱۲ ۴۸,۲۳۸,۱۴۸ ۰ ۱۰۵ ۱۳۵,۶۵۰ ۹۸ ۸۴,۱۴۳ ۵۱,۵۰۷ ۲,۴۸۴,۶۰۲,۲۹۶,۱۱۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۴۹,۹۵۸,۹۳۲ ۴۹,۶۱۱,۷۴۲ ۰ ۰ ۱۳۵,۵۴۵ ۰ ۸۴,۰۴۵ ۵۱,۵۰۰ ۲,۵۵۵,۰۰۴,۷۳۲,۲۲۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۴۹,۲۰۴,۱۴۷ ۴۸,۸۶۲,۸۴۷ ۰ ۰ ۱۳۵,۵۴۵ ۰ ۸۴,۰۴۵ ۵۱,۵۰۰ ۲,۵۱۶,۴۳۶,۶۳۳,۴۵۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۴۹,۲۰۷,۵۰۳ ۴۸,۸۶۶,۲۰۳ ۰ ۰ ۱۳۵,۵۴۵ ۰ ۸۴,۰۴۵ ۵۱,۵۰۰ ۲,۵۱۶,۶۰۹,۴۳۵,۶۷۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۴۹,۲۱۰,۸۱۵ ۴۸,۸۶۹,۵۱۵ ۰ ۲۴۷ ۱۳۵,۵۴۵ ۴۹ ۸۴,۰۴۵ ۵۱,۵۰۰ ۲,۵۱۶,۷۸۰,۰۳۶,۶۳۲
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۴۹,۲۱۳,۴۴۶ ۴۸,۸۷۰,۸۲۹ ۰ ۱۶۰ ۱۳۵,۲۹۸ ۱۳۱ ۸۳,۹۹۶ ۵۱,۳۰۲ ۲,۵۰۷,۱۷۱,۲۵۷,۳۱۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۴۸,۸۶۶,۷۵۴ ۴۸,۵۳۰,۹۲۶ ۰ ۱۲۳ ۱۳۵,۱۳۸ ۷۱ ۸۳,۸۶۵ ۵۱,۲۷۳ ۲,۴۸۸,۳۲۶,۱۶۶,۳۶۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۴۹,۰۴۸,۴۳۰ ۴۸,۶۹۹,۶۷۷ ۰ ۲۴۱ ۱۳۵,۰۱۵ ۱۱۷ ۸۳,۷۹۴ ۵۱,۲۲۱ ۲,۴۹۴,۴۴۶,۱۵۴,۸۳۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۴۹,۱۶۷,۳۶۲ ۴۸,۸۰۰,۳۶۸ ۰ ۲۵۷ ۱۳۴,۷۷۴ ۲۲۹ ۸۳,۶۷۷ ۵۱,۰۹۷ ۲,۴۹۳,۵۵۲,۳۸۰,۱۲۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۴۷,۷۹۳,۳۹۶ ۴۷,۴۳۳,۳۱۵ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۰ ۸۳,۴۴۸ ۵۱,۰۶۹ ۲,۴۲۲,۳۷۱,۹۶۶,۳۷۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۴۶,۰۰۱,۳۱۴ ۴۵,۶۵۳,۲۰۴ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۱۷ ۰ ۸۳,۴۴۸ ۵۱,۰۶۹ ۲,۳۳۱,۴۶۳,۴۸۲,۳۳۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۴۶,۰۰۴,۵۶۳ ۴۵,۶۵۶,۴۵۳ ۰ ۲۷۸ ۱۳۴,۵۱۷ ۱۱۲ ۸۳,۴۴۸ ۵۱,۰۶۹ ۲,۳۳۱,۶۲۹,۳۸۸,۴۹۱
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۴۶,۰۰۵,۲۶۶ ۴۵,۶۵۶,۰۲۱ ۰ ۲۵۷ ۱۳۴,۲۳۹ ۱,۳۴۹ ۸۳,۳۳۶ ۵۰,۹۰۳ ۲,۳۲۴,۰۲۸,۴۳۸,۱۸۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۴۵,۷۳۱,۱۱۱ ۴۵,۳۹۴,۶۶۶ ۰ ۳۵۵ ۱۳۳,۹۸۲ ۴۱۹ ۸۱,۹۸۷ ۵۱,۹۹۵ ۲,۳۶۰,۲۹۵,۶۴۷,۵۸۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۴۵,۰۲۶,۴۵۴ ۴۴,۶۸۶,۷۱۱ ۰ ۳۵۷ ۱۳۳,۶۲۷ ۲۷۱ ۸۱,۵۶۸ ۵۲,۰۵۹ ۲,۳۲۶,۳۴۵,۴۸۴,۸۷۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۴۵,۵۲۱,۰۱۲ ۴۵,۱۷۷,۱۱۳ ۰ ۴۰۸ ۱۳۳,۲۷۰ ۱۳۳ ۸۱,۲۹۷ ۵۱,۹۷۳ ۲,۳۴۷,۹۹۰,۱۰۶,۷۴۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴۵,۸۷۸,۴۵۰ ۴۵,۵۱۷,۹۰۳ ۰ ۰ ۱۳۲,۸۶۲ ۰ ۸۱,۱۶۴ ۵۱,۶۹۸ ۲,۳۵۳,۱۸۴,۵۵۰,۵۳۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۴۵,۰۸۰,۹۹۴ ۴۴,۷۲۵,۳۴۷ ۰ ۰ ۱۳۲,۸۶۲ ۰ ۸۱,۱۶۴ ۵۱,۶۹۸ ۲,۳۱۲,۲۱۰,۹۶۸,۸۱۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۴۵,۰۸۴,۵۳۳ ۴۴,۷۲۸,۸۸۵ ۰ ۲۱۱ ۱۳۲,۸۶۲ ۱۷۳ ۸۱,۱۶۴ ۵۱,۶۹۸ ۲,۳۱۲,۳۹۳,۹۱۱,۵۴۶